עצות ממי השילוח

99.00

הספר "מי השילוח" של רבי מרדכי יוסף מאיזביצה, שהתווה דרך ליחידים מחפשי אמת ודיוק, ספר עמוק הנוגע בעומק הלב. על בסיס הספר והשראתו נרקם החיבור "עצות ממי השילוח". בספר זה הרב יעקב דולה עצות, בתרגום לחיים שלנו, ליומיום, מתוך רצון להתקרב נכון לעצמנו, לסביבה ולבורא.

Categories

"מי השילוח ההולכים לאט" – כך מתאר הנביא ישעיהו את מעיין השילוח, כמהות של זרימה תהליכית, בונה, לא מעכשיו לעכשיו אלא כשמחה ממסע עצמו, מהדרך.

הספר "מי השילוח" של רבי מרדכי יוסף מאיזביצה, שהתווה דרך ליחידים מחפשי אמת ודיוק, ספר עמוק הנוגע בעומק הלב. על בסיס הספר והשראתו נרקם החיבור "עצות ממי השילוח". בספר זה הרב יעקב דולה עצות, בתרגום לחיים שלנו, ליומיום, מתוך רצון להתקרב נכון לעצמנו, לסביבה ולבורא.

הספר סובב סביב פרשות השבוע, מבראשית ועד דברים, בראי הנפש ובעיניים פנימיות. הספר מאפשר עבודת לב עמוקה ביחד עם פרשות התורה. הלימוד עם הספר הוא לימוד מיוחד, לימוד אל הלב בתוך עולם היהדות המאפשר להיפתח לתובנות חדשות ולהכיר את עצמי מחדש לאורך מסע החיים.

דרך הלימוד עם הספר אנו לומדים להכיר את הנפש שלנו והמסע שלה בעולם. המילים והעצות המדברות אל הלב פותחות שערים חדשים של מפגש עם הנפש, רוח, נשמה שבתוכנו. אפשר גם לפגוש במעט מאינסוף הרבדים שישנם בתורה ובפרשות השבוע. לימוד המאפשר לנו לגלות את התורה הפרטית שלנו אותה אנו נושמים וחיים בכל רגע ורגע.