הילד הפנימי

99.00

בספר נפגש עם הילד הצוחק, הבוכה, השמח, הכאוב, האמיץ, הפוחד, הדחוי, האהוב. והילד הזה הוא אני. בתוכי קיימים כל האיכויות שיש בילד הפנימי וכולם משמעותיים למי שאני היום.
בחיפוש אחרי חיי אהבה וחופש בוודאי שאפגוש את הילד הפנימי שהוא האוצר הפנימי שלי לתנועת אהבה זורמת ולחופש להיות מי שאני.

מסע עמוק ומרגש לנשמת הילד הפנימי, כפי שהוא. להתחבר, להבין וללמוד את מי שהייתי, את מי שאני.

גם הילד הפנימי בתוכך רוצה להתעורר.

Categories