מחזור לראש השנה

139.00

מחזור 'הלב שורף כולו ' לראש השנה.
מחזור מיוחד ומדהים עם שיעורי הלב של הרב יעקב במיוחד לראש השנה.
ביחד עם המחזור נתן כח ללב ונעבור מסע אישי .
* המחזור נוסח ע"מ

Categories