ביטולים והחזרת מוצרים

 • ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
 • ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות טלפון 054-5959526  או באמצעות צור קשר באתר .
 • במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בדמי המשלוח – 20 ש"ח אלא אם מצוין אחרת בטופס הרכישה,  אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.
 • אם סופק המוצר, חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 • מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
 • מוצר שמוחזר תוך 14 יום באריזתו המקורית ולפני שנעשה בו כל שימוש, נזכה את ערכו.
 • לא נוכל להתחייב לזכות מלוא ערכו של המוצר במידה וההחזרה לא תואמה מראש.
 • אם המוצר נבדק על ידינו ונמצא שהמוצר לא הוחזר כחדש באריזתו המקורית לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה ו/או נעשה בו שימוש לא נסכים לקבלו ולזכותו.
 • במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
 • לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מראש.

מדיניות האתר

ביטולים והחזרת מוצרים

 • ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
 • ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות טלפון 054-5959526  או באמצעות צור קשר באתר .
 • במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בדמי המשלוח – 20 ש"ח אלא אם מצוין אחרת בטופס הרכישה,  אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.
 • אם סופק המוצר, חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 • מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
 • מוצר שמוחזר תוך 14 יום באריזתו המקורית ולפני שנעשה בו כל שימוש, נזכה את ערכו.
 • לא נוכל להתחייב לזכות מלוא ערכו של המוצר במידה וההחזרה לא תואמה מראש.
 • אם המוצר נבדק על ידינו ונמצא שהמוצר לא הוחזר כחדש באריזתו המקורית לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה ו/או נעשה בו שימוש לא נסכים לקבלו ולזכותו.
 • במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
 • לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מראש.

החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
 • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

אבטחת מידע ופרטיות בחנות

 • החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
 • המבצעים פעולות באתר מצהירים כי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 • החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
 • המוצרים נשלחים באריזות דואר סטנדרטיות. הפרטים האישיים משמשים לצורך הזמנה זו בלבד ולא נעשה בהם כל שימוש אחר.
 • החנות לא תעביר את הפרטים האישיים לאף גורם אחר פרט לדרוש לצורך ביצוע עסקה זו.

החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
 • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

אבטחת מידע ופרטיות בחנות

 • החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
 • המבצעים פעולות באתר מצהירים כי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 • החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
 • המוצרים נשלחים באריזות דואר סטנדרטיות. הפרטים האישיים משמשים לצורך הזמנה זו בלבד ולא נעשה בהם כל שימוש אחר.
 • החנות לא תעביר את הפרטים האישיים לאף גורם אחר פרט לדרוש לצורך ביצוע עסקה זו.