הספר חיים של פלא

119.00

'חיים של פלא'
מסע פנימי עם הזהר הקדוש.
בספר חיים של פלא נפרשים שיעורים של הרב יעקב ובהם תכנים המבקשים לפתוח!
לפתוח את הלב.
לפתוח שערים נעולים.
לפתוח אפשרויות מחשבה חדשות.
לפתוח את הישן בפני החדש.
לפתוח את התודעה למרחבי קודש, עולמות עליונים.
בספר משולבים באופן נעים ומובן טקסטים מספר הזהר ובהם הקורא עובר דרך פנימית ביחד עם תובנותיו של הרב יעקב .
בואו למסע התפתחות עם המתיקות של הזהר ושל 'לב לומד אהבה'.
ספר מסע זה יחבק את הדרך הרגשית והרוחנית שאתם עוברים.
ויפתח בפניכם את אורו של הזהר הקדוש בדרך ייחודית ומאירת לב.
Categories
'חיים של פלא'
מסע פנימי עם הזהר הקדוש.
בספר חיים של פלא נפרשים שיעורים של הרב יעקב ובהם תכנים המבקשים לפתוח!
לפתוח את הלב.
לפתוח שערים נעולים.
לפתוח אפשרויות מחשבה חדשות.
לפתוח את הישן בפני החדש.
לפתוח את התודעה למרחבי קודש, עולמות עליונים.
בספר משולבים באופן נעים ומובן טקסטים מספר הזהר ובהם הקורא עובר דרך פנימית ביחד עם תובנותיו של הרב יעקב .
בואו למסע התפתחות עם המתיקות של הזהר ושל 'לב לומד אהבה'.
ספר מסע זה יחבק את הדרך הרגשית והרוחנית שאתם עוברים.
ויפתח בפניכם את אורו של הזהר הקדוש בדרך ייחודית ומאירת לב.